Mekanik

 

Mekanik har många sidor. I utvecklingssammanhang kan det vara en enda detalj eller en mängd detaljer i funktionella samband. Bilden ovan visar en nermonterad mekanisk del av en prototyp under arbete (åtskilligt är bortmonterat). Kablarna antyder att elektriska funktioner är inblandade. Och den fungerar!

Här finns plåtdetaljer, bockade och plana, svarvade, frästa, gjutna, fiberarmerade detaljer i olika material, limmade, lödda, hårdlödda, skruvade... Fjädrar, dragmagneter, sensorer, kullager, plastlager och massor av annat.


Den här prototypen är inte bara till för att illustrera, utan den ska ut i verklighetens prövningar och göra det jobb som den senare produkten ska göra, varken mer eller mindre.


                                       < Till sammanfattningen              Nästa sida >

                                       < Föregående sida