Gert gick bort i oktober 2018. Jag har arkiverat hans webbplats här som ett minne. Jag har även lagt ut några ytterligare av hans verk för nedladdning. Tomas, november 2018
 
 
 


 

Adoption av fornlämningar i Tinnerö

Adoptionskartan över Tinnerö-området hålls alltid aktuell. Adoptionen av fornlämningar sker som en del av verksamheten inom Föreningen Linköpings Ekopark. För att få möjlighet att adoptera en fornlämning ska du vara medlem i den föreningen. Medlemsavgiften är 50 kr för enskild och 75 kr för familj. Föreningar 100 kr. Plusgiro är 428 40 62-9. Glöm inte att ange namn och adress! Gärna även e-post och telefon.

Föreningens ordförande är Gunilla Wetterling.

Kontaktpersoner för själva adoptionerna är:

Erik Berggren, 013 15 09 69, erikjr.berggren@gmail.com

Gert Franzén, 013 21 11 55,   gert@franzark.com


Verksamheten är formaliserad genom att Linköpings ekopark har gjort ett samlande avtal med länsstyrelsen. Det är en positiv åtgärd som har utkristalliserat sig vid samtal mellan oss och länsstyrelsen.


Tillgången på fornlämningar som behöver vård och omsorg är obegränsad i detta område. Verksamheten har hittills varit en stor framgång. Välkommen!1)  Källa, väg, vattenhål.

2)  Gravfält

3)  Grav

4)  Gravfält

5)  Boplats, terrasser

6)  Boplats, terrasser

7)  Boplats,terrass

8   Grav

9)  Gravfält, oreg

10) Grav

11) Grav

12) Grav, Slaka168

13) Gravhög

14) Grav. Raä 25:1

15) Grav, raä 25:2

16) Gravgrupp, raä 24

17) Boplats

18) Grav

19) Gravgrp, raä19

20) Gravfält, raä 307

21) Grav

22) Gravgrupp

23) Gravgrupp

24) Gravfält

25) Gravgrupp, raä10

26) Gravgrupp, raä 22

27) Grav, raä 21

28) Grav, raä 235

29) Gravfält, raä 9

30) Boplats, husterrass

31) Boplats, husterrass,

32) Boplats, husgr.

33) Grav, raä 3

34) Grav, raä 2

35) Gravfält, raä 4, hålvägar.

36) Grav, raä 300:4

37) Gravgrupp raä7

38) Grvgrupp raä6

39) Grav, raä 301

40) Gravfält, oreg

41) Grav,kvadratisk

42) Torp, grunder

(soldattorp)

43) Pilgårdshagen, gravfält