Gert gick bort i oktober 2018. Jag har arkiverat hans webbplats här som ett minne. Jag har även lagt ut några ytterligare av hans verk för nedladdning. Tomas, november 2018
 
 

Kartor

Ett litet urval i pdf

(naturreservatet)

Extremt detaljerad, rekad 2001

för Gamla Linköping.

Ungefär A1-format. Ca 6 Mb.

(naturreservatet)

Rekad 2001 för Gamla Linköping.

Samma som 1:2000, men mindre.

Vallaskogen, A4-bildKartor_files/Vallaskogen%20A4.pdf
Vallaskogen 1:2000Kartor_files/Vallaskogen%202000.pdf

Gert Franzén. 2001

Gert Franzén. 2001

Kartans text, VallaskogenKartor_files/Kartans%20text,%20Vallskogen.pdf

Gert Franzén. 2001

Jonsbergshagen, Åsmestad, Slaka sn, ÖgKartor_files/JonsbergA4,pdf%20%28kopia%29.pdf

Gert Franzén. 2005

Halshöga gård, Slaka sn, Ög (Rev. 2006)Kartor_files/Halsho%CC%88gaA4.2006.pdf

Gert Franzén. 2006

Tinnerö gård, LinköpingKartor_files/Tinnero%CC%88%202.A4.pdf

Gert Franzén. 2004

Fröberget, LinköpingKartor_files/Fro%CC%88berget%20ver%203.A4.pdf

Gert Franzén. 2005


Boplats T4 vid SkyttecentrumKartor_files/T4-6.pdf

Gert Franzén. 2007

Boplats T4, beskrivningKartor_files/T4%20BESKR-A.pdf

Romersk järnålder

Tinnerö eklandskap

Gert Franzén 2008