Från enkel skiss...

 

Från den mycket enkla skissen fick jag uppdraget att göra prototyp till det som senare blev Elnobben. Jag fick då lösa problemet med låsning på ett helt annat sätt än som var tänkt på skissen. Dessutom gjorde jag en mycket mera tilltalande form än skissen lät ana. Det mycket annorlunda sättet att använda ett hänglås blev helt överfört till produkten. Hänglås är billiga massprodukter och detta blev den sammantaget bästa lösningen.


Detta är ett exempel på hur ett engagerat prototyparbete leder till en produktnära prototyp.


                                                        < Föregående sida  Nästa sida >

                                                        < Sammanfattningen