Produktnära och produktionsnära...

 

Vissa prototyper har drivits fram ända till tillverkningsstadiet

Det här är en torrtoalett, färdig för produktion. Helt min konstruktion och design, gjord på uppdrag av ett företag. Den har naturligtvis föregåtts av en lång utveckling tillsammans med kunden, fram till det läge då allt var rätt både som produkt och i produktion.


Lådan är av tunnplåt och överdelen är vacuumformad ABS. Konstruktion av formnings-verktyget ingick i uppdraget.


Tratten under hålet är här även den vacuumformad i ABS, men planerades för formsprutning. Prototyper för tratten gjordes inledningsvis av glasfiber-armerad polyester, med insida av gelcoat. Allt lades över en tunn silicon-master, understödd av en fiberarmerad polyester-”stubbe”.

Ett betydande antal sådana trattar tillverkades med samma form.


Även alla ritningar till denna produkt (bilden) ingick i uppdraget.